Klientpsykologi har sedan jag började hålla kurser för advokater 2006 alltid varit ett favorittema att föreläsa. Inget annat ämne väcker en sådan resonans hos deltagarna som de erfarenheter, knivigheter, tankar och känslor som vissa klienter och deras livsöden väcker – och ofta lämnar hos – sina advokater. Det blir i regel mycket spännande diskussioner och reflektioner om inte bara klienterna utan också om en själv som advokat, och hur man förhåller sig till olika utmanande situationer.

Det känns därför väldigt roligt att återigen få hålla kurser i klientpsykologi i Advokatsamfundets regi nästa år. Datum och orter finns på den här länken. .