Imorgon kommer nästa nummer av Advokaten ut, i vilken jag intervjuas om bland annat skillnader i stress-nivåer mellan kvinnliga och manliga biträdande jurister på affärsjuridiska byråer. Låt oss först fastslå att stress är en substantiell utmaning generellt för biträdande jurister. Det är i början av karriären som stressen är starkast, när man befinner sig långt ner i delegeringskedjorna och i hierarkin. Forskning på advokater visar entydigt att förmågan att hantera stress är en av de viktigaste förmågorna hos framgångsrika advokater. När stressen blir för stark så minskar såväl effektivitet som hälsan, sömnkvaliteten, återhämtning – för att bara nämna några effekter. Med tanke på utmaningen att öka jämställdheten inom affärsjuridiken så är därför det mycket relevant att kvinnliga affärsjuristers stressnivåer ligger substantiellt högre än deras manliga kollegor. Det bidrar till den högre personalomsättningen hos kvinnliga affärsjurister, och därmed antagligen till en viss brain drain för arbetsgivarna. Men varför är kvinnliga affärsjurister mer stressade? Det finns många faktorer som spelar in, men sanningen är att vi idag inte vet vilka som är starkast påverkande. Därför behövs det mer forskning. Jag har därför gått ut till alla större affärsjuridiska byråer med ett erbjudande om att få delta i en studie för att svara på den frågan. Tre byråer har tackat ja, vilket är mycket glädjande, även om det förbryllar mig att inte fler visar intresse för frågan…