I mina nationella studier av advokater så har jag använt Maslach Burnout Inventory – General Survey, MBI-GS, för att mäta utbrändhet och effektivitet. Den mäter tre dimensioner av utbrändhet; utmattning, cynism och effektivitet. Utmattning kan sägas vara den första fasen, där kraven i ens livssituation – och då framförallt, men inte bara – arbetet överstiger vad man mäktar med. För att hushålla med energin kan man då börja undandra sig engagemang i relationer och arbetsuppgifter, dvs bli cynisk. 

Det finns en normering för MBI-GS som möjliggör kategorisering av individer och grupper. Jag har därför grupperat datan från studien utifrån den normeringen, vilket gör det möjligt att se hur många advokater som har höga, måttliga och låga nivåer av utmattning, cynism och effektivitet. 

Det här är data baserat på 1800+ advokater. I linje med stressforskningen generellt, så ligger kvinnliga advokater högre än de manliga. 

Normering av utmattning hos kvinnliga advokater.
Normering av utmattning hos kvinnliga advokater.