Cynism är en respons på en alltför krävande situation, där man – omedvetet och spontant – sänker sitt engagemang i relationer och arbetsinsats. Vanligtvis brukar den grupp som har högst utmattning också uppvisa högst cynism, men här ser vi en avvikelse eftersom kvinnliga advokater har högre utmattning medan de manliga har högre cynism. Nivåerna ligger överlag relativt högt för båda grupperna, vilket indikerar symtom på utbrändhet.

Nivåer av cynism hos kvinnliga advokater.