I min forskning ser jag att det är en fördel ur ett stressperspektiv att arbeta på en större byrå; där finns många kollegor med expertis att rådfråga, resurser att tillföra till krävande projekt och – support- och adminpersonal. På vissa håll i branschen vet jag anekdotiskt att den senare personalgruppen kan känna sig förbisedd. Det bekräftas i det här podcast-avsnittet som tar upp erfarenheter av stress, relationen till de advokater som man arbetar med. Det saknas i mycket hög grad kunskap och forskning om hur den här gruppen egentligen har det och jag hoppas kunna undersöka det i en inte alltför avlägsen framtid.

Jag tror att det vore till gagn för alla om fler advokater, ledare och HR på byråer investerade mer i den här gruppen och det här podcast-avsnittet är en bra början för det.