J Kim Wright är en mycket spännande advokat med många strängar på sin lyra. Hon är framförallt intresserad av progressiva förändringar av det juridiska systemet, med ett speciellt fokus på integrative law. För två år sedan gav hon ut Lawyers as Changemakers, till vilken jag hade nöjet att få bidra med ett kapitel. Det är ingen bok som jag läser från pärm till pärm, men den passar utmärkt att utforska, avsnitt för avsnitt, och att läsa icke-linjärt.