Efter ett uppehåll på fem år så var det väldigt roligt att vara tillbaka på Advokatdagarna och introducera klientpsykologi på ett seminarium som var så fullt – över etthundrafemtio deltagare – att extra stolar togs in. Självklart väldigt roligt, men egentligen inte så konstigt. Advokatdagarna har vuxit och attraherar advokater från hela Sverige och då inte minst humanjurister. Ett par föreläsningar var för mig av extra intresse.

Ulrika Borgs föreläsning introducerade begreppet ‘klientomsorg’, specifikt inom brottmål, vilket har stort värde eftersom det finns väldigt böcker, forskning och kunskap om just det. Hon tog också upp etiska avvägningar i marknadsföring i sociala medier, vilket var ett mycket hetare ämne än jag hade förstått. Sammantaget var det både underhållande och tankeväckande.

Alexandra Lyckman och Anna Hellron Wikström från Insulander Lindh Advokatbyrå delade med sig av kloka tankar och viktiga erfarenheter av att företräda barn.

Både föreläsningarna är utmärkta exempel på den kunskap i klientpsykologi som utvecklas av enskilda advokater men som sällan systematiseras, dokumenteras och delas med kollegor. En av målsättningarna med mina kurser i klientpskologi är att göra just det.