Hjälper jurister att prestera och må bättre

jens 
näsström

Jag är övertygad om att den stora utvecklingspotentialen i den juridiska sektorn ligger i att ta tillvara på och utveckla den mänskliga faktorn. Men hur gör man det på bästa sätt? Det är frågan som har sysselsatt mig de senaste femton åren. 

Vad jag gör

Genom att integrera en djup erfarenhet av att som konsult och psykolog arbeta med jurister med forskning så kan jag erbjuda nya perspektiv på svåra utmaningar inom professionen. Praktisk relevans, empirisk grund och precision i passformen med juristens arbete är viktiga ledord för mig.  

k

Oberoende forskning

Jag kombinerar den akademiska forskningens stringens med marknadsforskningens affärskritiska relevans och användbarhet.

Systematisk kunskapsöverföring

En utmaning inom den juridiska sektorn är att det saknas systematiska former att fånga upp och överföra erfarenheter och kunskaper från generation till generation kring hur man kan arbeta effektivt med hållbarhet och i balans. Det är en av mina uppgifter.

A

Fokus på utveckling som ger mervärde

Med forskning och beprövad vetenskap utvecklar jag nya verktyg, strategier och förhållningssätt till vedertagna utmaningar inom jurist-branchen; alltifrån hantering av vanskliga klienter till att förbättra delegering och feedback hos delägare.  

Blogg

Stress hos associates

Imorgon kommer nästa nummer av Advokaten ut, i vilken jag intervjuas om bland annat skillnader i stress-nivåer mellan kvinnliga och manliga biträdande jurister på affärsjuridiska byråer. Låt oss först fastslå att stress är en substantiell utmaning generellt för...

Advokatdagarna

Efter ett uppehåll på fem år så var det väldigt roligt att vara tillbaka på Advokatdagarna och introducera klientpsykologi på ett seminarium som var så fullt – över etthundrafemtio deltagare – att extra stolar togs in. Självklart väldigt roligt, men egentligen...

års erfarenhet av jurister

jurister utbildade

forskningsprojekt

koppar kaffe sedan 2005

Aktuell forskning

 

Levelling the playing field for female lawyers in law firms and assessing stress in associates (Fall 2019). Study of three Swedish firms. 

Identifying the factors that could explain why female company lawyers report thirty percent more stress than their male colleagues. 350+ participants. 

 • Increased understanding of stress in associates.
 • Decreased staff turnover among female associates.
 • A model for understanding differences in stress between male and female associates
 • An actionable road map for increasing the proportion of female partners in law firms.

Quantitative assessment of stress in inhouse lawyers (2019) in collaboration with the Swedish Company Lawyers’ Association. 

 • Analysis of surveys of 250+ corporate counsels.

 

International study of inhouse lawyers in collaboration with Thomson Reuters (2019): gender based patterns of stress.  

 • Survey to be distributed to 30.000+ in-house lawyers. 

 

Assessing sexual harassment and discrimination based on gender in firms (Fall 2017-ongoing). 

 • 600+ participants. 
 • Developed a survey that maps harassment and discrimination based on gender in among legal workers.
 • Assessed frequency and type of harassment and discrimination in Swedish law firms.

 

National study of Swedish lawyers: stress and efficacy factors (2017)

 • 1800+ participants. 
 • Identified new, or underestimated factors, or efficacy and well-being: leadership and capacity for focus. 
 • Analyzed changes in Swedish lawyers between 2005-2017 quantitively as well qualitatively.
 • Analyzed the impact of IT on lawyers in the past decade.  

Corporate mindfulness for lawyers

What drives exceptional performance in lawyers? People often believe that is analytical capability. However, studies show that top-performing lawyers actually excel in soft skills such as stress management and interpersonal competencies. Moreover, mindfulness – the capacity for directing and sustaining one’s attention – is a key driver of performance, especially in today’s environment of mounting pressure, disruption and high turnover. Fortunately, mindfulness can be trained.

 • Herbert Smith Freehills
 • UX Research – 77%
 • Interface Design – 85%